Αποφάσεις: Δημαρχιακή Επιτροπή

Εκδίκαση Ένστασης της Εταιρείας "ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪΔΗΣ ΑΕΒΕ"

Αρ. Απόφασης: 106 / Δημαρχιακή Επιτροπή 20/05/2010