Αποφάσεις: Δημαρχιακή Επιτροπή

Αποδοχή μερικώς της ένστασης της εταιρείας "ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪΔΗΣ ΑΕΒΕ"

Αρ. Απόφασης: 85 / Δημαρχιακή Επιτροπή 26/04/2010

Εκδίκαση ένστασης της Εταιρείας TANCo ΑΤΕΒΕ

Αρ. Απόφασης: 67 / Δημαρχιακή Επιτροπή 09/04/2010