Αποφάσεις: Δημαρχιακή Επιτροπή

Σύσταση παγίας προκαταβολής και ορισμός Διαχειριστή αυτής

Αρ. Απόφασης: 26 / Δημαρχιακή Επιτροπή 19/02/2010

Απ'ευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων λόγω έκτακτων αναγκών

Αρ. Απόφασης: 25 / Δημαρχιακή Επιτροπή 19/02/2010

Διάθεση εξειδικευμένων πιστώσεων έτους 2010

Αρ. Απόφασης: 13 / Δημαρχιακή Επιτροπή 01/02/2010

Εκδίκαση ενστάσεως εταιρείας ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Απόφασης: 09 / Δημαρχιακή Επιτροπή 22/01/2010
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας