Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

Αντικατάσταση του Προέδρου στην Επιτροπή Ισότητας Δήμου Βύρωνα

Αρ. Απόφασης: 109/2021 / Δημοτικό Συμβούλιο 15/11/2021

Εγγραφές βρεφών και νηπίων

Αρ. Απόφασης: 98/2021 / Δημοτικό Συμβούλιο 08/11/2021

Ψήφισμα της «ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΒΥΡΩΝΑ» για την εκπαίδευση

Αρ. Απόφασης: 88/2021 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/10/2021

Ψήφισμα για τον καθολικό εμβολιασμό και την αναστολή εργασίας

Αρ. Απόφασης: 86/2021 / Δημοτικό Συμβούλιο 20/09/2021
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα