Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΛΟΥ

Αρ. Απόφασης: 126/2023 / Δημοτικό Συμβούλιο 19/07/2023