Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

Πρόταση ψηφίσματος για μήνυμα αλληλεγγύης στον Κυπριακό Λαό

Αρ. Απόφασης: 71/2021 / Δημοτικό Συμβούλιο 14/07/2021

«Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας Δήμου Βύρωνα»

Αρ. Απόφασης: 68/2021 / Δημοτικό Συμβούλιο 14/07/2021

Κατανομή ΣΑΤΑ Πυροπροστασίας 2021

Αρ. Απόφασης: 48/2021 / Δημοτικό Συμβούλιο 10/05/2021
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα