Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

«Συγκρότηση Επιτροπής Αθλητισμού»

Αρ. Απόφασης: 37/2024 / Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2024

Ελεύθερη Παραχώρηση Οικογενειακών Τάφων άνευ Δικαιούχων

Αρ. Απόφασης: 29/2024 / Δημοτικό Συμβούλιο 26/02/2024

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΕΙ

Αρ. Απόφασης: 15/2024 / Δημοτικό Συμβούλιο 24/01/2024

Καθορισμός Αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. Απόφασης: 14/2024 / Δημοτικό Συμβούλιο 24/01/2024

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Αρ. Απόφασης: 08/2024 / Δημοτικό Συμβούλιο 24/01/2024