Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

Λήψη απόφασης περί πρόθεσης αποδοχής ή μη μελλοντικής δωρεάς

Αρ. Απόφασης: 278 / Δημοτικό Συμβούλιο 09/12/2019

Έγκριση συνεργασίας με το Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε

Αρ. Απόφασης: 259 / Δημοτικό Συμβούλιο 15/11/2019

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Αρ. Απόφασης: 255 / Δημοτικό Συμβούλιο 15/11/2019
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα