Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

Συμφωνία φιλίας των Δήμων NOTTINGHAM και ΒΥΡΩΝΑ

Αρ. Απόφασης: 78/2021 / Δημοτικό Συμβούλιο 20/09/2021

Πρόταση ψηφίσματος για μήνυμα αλληλεγγύης στον Κυπριακό Λαό

Αρ. Απόφασης: 71/2021 / Δημοτικό Συμβούλιο 14/07/2021

«Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας Δήμου Βύρωνα»

Αρ. Απόφασης: 68/2021 / Δημοτικό Συμβούλιο 14/07/2021