Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

«Αλλαγή χρήσης ενός τμήματος του 1ου Παιδικού Σταθμού Δήμου Βύρωνα»

Αρ. Απόφασης: 74/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο 14/09/2022

Πρόταση ψηφίσματος της παράταξης «Μαζί για τον Βύρωνα»

Αρ. Απόφασης: 61/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο 27/06/2022

Πρόταση ψηφίσματος από τον Δημοτικό σύμβουλο κ. Παναγιώτη Τριγάζη

Αρ. Απόφασης: 57/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο 06/06/2022