Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

Ορθή επανάληψη της υπ'αρ.313/07 απόφασης Δ.Σ

Αρ. Απόφασης: 393 / Δημοτικό Συμβούλιο 17/12/2007

Λειτουργία του Γραφείου Δημάρχου σε 12 ώρη βάση για το έτος 2008

Αρ. Απόφασης: 388 / Δημοτικό Συμβούλιο 17/12/2007

'Εγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα έτους 2008

Αρ. Απόφασης: 385 / Δημοτικό Συμβούλιο 17/12/2007

Κατάργιση Προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Βύρωνα έτους 2008

Αρ. Απόφασης: 384 / Δημοτικό Συμβούλιο 17/12/2007

Θ' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικον.έτους 2007

Αρ. Απόφασης: 378 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/12/2007

'Εγκριση απολογισμού Δήμου Βύρωνα έτους 2006

Αρ. Απόφασης: 376 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/12/2007

Η ' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δ.Βύρωνα οικον.έτους 2007

Αρ. Απόφασης: 375 / Δημοτικό Συμβούλιο 27/11/2007
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα