Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

Ανάκληση της υπ'αρ. 146/07 απόφασης Δ.Σ.

Αρ. Απόφασης: 369 / Δημοτικό Συμβούλιο 27/11/2007

Ανάκληση των υπ'αρ. 83/07/, 147/07 και 148/07 αποφάσεων Δ.Σ.

Αρ. Απόφασης: 367 / Δημοτικό Συμβούλιο 27/11/2007

Αποδέσμευση ποσού "300,000" ευρώ

Αρ. Απόφασης: 356 / Δημοτικό Συμβούλιο 27/11/2007

'Εκτακτη επιχορήγηση του Ν.Π. " Αθλητικός Οργανισμός Δ.Βύρωνα"

Αρ. Απόφασης: 355 / Δημοτικό Συμβούλιο 27/11/2007

Β' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Ν.Π . " ΚΑΠΗ Δήμου Βύρωνα "

Αρ. Απόφασης: 354 / Δημοτικό Συμβούλιο 27/11/2007

Αντικατάσταση μελών στο Δ.Σ. των Σχολικών Επιτροπών

Αρ. Απόφασης: 353 / Δημοτικό Συμβούλιο 27/11/2007

Επιστροφή ποσού "170,00 ευρώ στον κ.Τάσιο Θωμά

Αρ. Απόφασης: 349 / Δημοτικό Συμβούλιο 27/11/2007

Επιστροφή ποσού 83,26 ευρώ στον κ.Τζιάνο Δημήτρη

Αρ. Απόφασης: 348 / Δημοτικό Συμβούλιο 27/11/2007

Επιστροφή ποσού 98,28 ευρώ στην κα.Πάνταινα Βασιλική

Αρ. Απόφασης: 347 / Δημοτικό Συμβούλιο 27/11/2007

Επιστροφή ποσού 255,41 ευρώ στον κ.Παλόγλου Βασίλειο

Αρ. Απόφασης: 346 / Δημοτικό Συμβούλιο 27/11/2007

Καθορισμός τελών διαφήμισης έτους 2008

Αρ. Απόφασης: 344 / Δημοτικό Συμβούλιο 27/11/2007

Καθορισμός χρήσης κοινοχρήστου χώρων και ύψους τελών έτους 2008

Αρ. Απόφασης: 343 / Δημοτικό Συμβούλιο 27/11/2007
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα