Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

Συγκρότηση Επιτροπής για άτομα με ειδικές ανάγκες στον Δ.Βύρωνα

Αρ. Απόφασης: 281 / Δημοτικό Συμβούλιο 18/09/2007

Επιστροφή ποσού "312,37" ευρώ στην Χασομέρη ¶ννα

Αρ. Απόφασης: 279 / Δημοτικό Συμβούλιο 18/09/2007

Ε' Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2007

Αρ. Απόφασης: 269 / Δημοτικό Συμβούλιο 19/07/2007

Β' Τροποποίηση Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2007

Αρ. Απόφασης: 268 / Δημοτικό Συμβούλιο 19/07/2007

Απαλλαγή δυνητικού τέλους και δημοτικών μελών του Μιχαήλ Τσώλη

Αρ. Απόφασης: 256 / Δημοτικό Συμβούλιο 19/07/2007

Παράταση διάρκειας εκμίσθωσης ακινήτου επί της Λεωφ.Καρέα 98

Αρ. Απόφασης: 254 / Δημοτικό Συμβούλιο 19/07/2007
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα