Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

Ψήφισμα του Δ.Σ για τον πρόσφατο εμπρησμό στον Υμμητό

Αρ. Απόφασης: 252 / Δημοτικό Συμβούλιο 19/07/2007

1ης Ειδικής Συνεδρίασης (Δημαιρέσιες)Δημοτικού Συμβούλιου

Αρ. Απόφασης: 01 / Δημοτικό Συμβούλιο 01/07/2007

Δ' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2007

Αρ. Απόφασης: 249 / Δημοτικό Συμβούλιο 12/06/2007

Ανάκληση της υπ'αρ.163/06 απόφασης Δ.Συμβουλίου

Αρ. Απόφασης: 229 / Δημοτικό Συμβούλιο 12/06/2007
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα