Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

Συνέχιση μίσθωσης ακινήτου επί των οδών Κολοκοτρώνη 66 κ' Ιθώμης

Αρ. Απόφασης: 212 / Δημοτικό Συμβούλιο 12/06/2007

Απαλλαγή του κ.Τράκα Δημήτρη από δυνητικό τέλος κ΄ Δημοτικά Τέλη

Αρ. Απόφασης: 211 / Δημοτικό Συμβούλιο 12/06/2007

Επιστροφή ποσού "142,54" ευρώ στον κ.Κανδρή Ελευθέριο

Αρ. Απόφασης: 208 / Δημοτικό Συμβούλιο 12/06/2007

Επιστροφή ποσού "218,39" ευρώ στην κ.Ντάρλα Γεωργία

Αρ. Απόφασης: 207 / Δημοτικό Συμβούλιο 12/06/2007

Επιστροφή ποσού "500,00" ευρώ στην "Β.ΜΥΡΩΝΑΣ-Σ ΝΙΚΟΓΛΟΥ Ο..Ε."

Αρ. Απόφασης: 206 / Δημοτικό Συμβούλιο 12/06/2007

Επιστροφή ποσού "296,70" ευρώ στην κ.Σιούντρη Ελευθερία

Αρ. Απόφασης: 205 / Δημοτικό Συμβούλιο 12/06/2007

Επιστροφή ποσού "99,52" ευρώ στον MUKESOUR G.M RAHMAN.

Αρ. Απόφασης: 204 / Δημοτικό Συμβούλιο 12/06/2007

Ψήφισμα για τον Δήμαρχο Ελληνικού Χρήστο Καρτζίδη

Αρ. Απόφασης: 201 / Δημοτικό Συμβούλιο 12/06/2007

Συμπλήρωση μέλους στην Επιτροπή Παιδείας

Αρ. Απόφασης: 200 / Δημοτικό Συμβούλιο 12/06/2007

Σχετική με αποκέντρωση εκπαίδευσης -Νηπιαγωγεία κ.λ.π.

Αρ. Απόφασης: 199 / Δημοτικό Συμβούλιο 12/06/2007

Γ' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2007

Αρ. Απόφασης: 196 / Δημοτικό Συμβούλιο 30/04/2007
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα