Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

Κατανομή λειτουργικών δαπανών διδακτηρίων Γ Τριμήνου 2007

Αρ. Απόφασης: 310 / Δημοτικό Συμβούλιο 6/11/2007

Επιστροφή ποσού "38,31" ευρώ στον κ. Χρήστο Ιωσηφίδη

Αρ. Απόφασης: 303 / Δημοτικό Συμβούλιο 6/11/2007

Επιστροφή ποσού "437,34" ευρώ στην κ.Χαραλαμπίδη Ευαγγελία

Αρ. Απόφασης: 302 / Δημοτικό Συμβούλιο 6/11/2007

Επιστροφή ποσού "1.815,00" ευρώ στον κ.Λεονταρίδη Αναστάσιο

Αρ. Απόφασης: 301 / Δημοτικό Συμβούλιο 6/11/2007

Επιστροφή ποσού " 732,00" ευρώ στοω Φέσσα Σπυρίδωνα

Αρ. Απόφασης: 300 / Δημοτικό Συμβούλιο 06/11/2007
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας