Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου

Αρ. Απόφασης: 180 / Δημοτικό Συμβούλιο 30/04/2007

Ανάκληση της υπ 'αρ.89/07 απόφασης Δ..Σ.

Αρ. Απόφασης: 178 / Δημοτικό Συμβούλιο 30/04/2007

Αποζημίωση μελών των Δ.Σ των Ν.Π.Δ.Δ

Αρ. Απόφασης: 176 / Δημοτικό Συμβούλιο 30/04/2007

Αντικατάσταση μελών στο Δ.Στου Ν.Π " ΚΑΠΗ Δ.Βύρωνα"

Αρ. Απόφασης: 175 / Δημοτικό Συμβούλιο 30/04/2007

Αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ της ΔΕΑΔΒ

Αρ. Απόφασης: 174 / Δημοτικό Συμβούλιο 30/04/2007

Κατανομή λειτουργικών δαπανών διδακτηρίων Β' εξαμήνου 2007

Αρ. Απόφασης: 172 / Δημοτικό Συμβούλιο 30/04/2007
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα