Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

Χορήγηση αδειών για συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις

Αρ. Απόφασης: 131 / Δημοτικό Συμβούλιο 01/03/2007

Ορθή επανάληψη της υπ'αρ.31/07 απόφασης Δ.Σ

Αρ. Απόφασης: 110 / Δημοτικό Συμβούλιο 01/03/2007
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα