Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

Σχετικά με τα προσφυγικά στενά του Βύρωνα

Αρ. Απόφασης: 288 / Δημοτικό Συμβούλιο 6/11/2007

Παροχή εγγύησης του Δήμου Βύρωνα για δανειοδότηση της ΔΕΑΔΒ

Αρ. Απόφασης: 287 / Δημοτικό Συμβούλιο 21/09/2007

ΣΤ Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2007

Αρ. Απόφασης: 286 / Δημοτικό Συμβούλιο 18/09/2007

Συγκρότηση Επιτροπής για άτομα με ειδικές ανάγκες στον Δ.Βύρωνα

Αρ. Απόφασης: 281 / Δημοτικό Συμβούλιο 18/09/2007

Επιστροφή ποσού "312,37" ευρώ στην Χασομέρη ¶ννα

Αρ. Απόφασης: 279 / Δημοτικό Συμβούλιο 18/09/2007

Ε' Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2007

Αρ. Απόφασης: 269 / Δημοτικό Συμβούλιο 19/07/2007

Β' Τροποποίηση Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2007

Αρ. Απόφασης: 268 / Δημοτικό Συμβούλιο 19/07/2007
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας