Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

'Εγκριση πρόσληψης δύο Νομικών Συμβούλων

Αρ. Απόφασης: 153 / Δημοτικό Συμβούλιο 30/04/2007

Ψήφισμα συμπαράστασης στα μέλη του Δ.Σ του Δήμου Ελληνικού .

Αρ. Απόφασης: 152 / Δημοτικό Συμβούλιο 30/04/2007

Β' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικον.έτους 2007

Αρ. Απόφασης: 150 / Δημοτικό Συμβούλιο 01/03/2007

Α Τροποποίηση Προγράμματος εκτελεστέων έργων 2007

Αρ. Απόφασης: 149 / Δημοτικό Συμβούλιο 01/03/2007

Κατ 'αρχήν Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του Ο.Τ 345

Αρ. Απόφασης: 148 / Δημοτικό Συμβούλιο 01/03/2007

Κατ' αρχήν τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του Ο.Τ. 346

Αρ. Απόφασης: 147 / Δημοτικό Συμβούλιο 01/03/2007

Κατ' αρχήν τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του Ο.Τ. 377

Αρ. Απόφασης: 146 / Δημοτικό Συμβούλιο 01/03/2007

Κατ'αρχήν τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του Ο.Τ. 355

Αρ. Απόφασης: 145 / Δημοτικό Συμβούλιο 01/03/2007

Χορήγηση αδειών για συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις

Αρ. Απόφασης: 131 / Δημοτικό Συμβούλιο 01/03/2007
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα