Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

Ορθή επανάληψη της υπ'αρ.31/07 απόφασης Δ.Σ

Αρ. Απόφασης: 110 / Δημοτικό Συμβούλιο 01/03/2007

Ψήφιση Κανονισμού Καθαριότητας

Αρ. Απόφασης: 108 / Δημοτικό Συμβούλιο 01/03/2007

'Αρση συντελεσθείσης ρυμ.απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 455

Αρ. Απόφασης: 107 / Δημοτικό Συμβούλιο 01/03/2007

Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στον ΕΣΔΚΝΑ

Αρ. Απόφασης: 106 / Δημοτικό Συμβούλιο 01/03/2007

Επιλογή εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της ΤΕΔΚΑ

Αρ. Απόφασης: 105 / Δημοτικό Συμβούλιο 01/03/2007

Μείωση δημοτικών τελών για τον Βλαχάκη Γεώργιο

Αρ. Απόφασης: 103 / Δημοτικό Συμβούλιο 01/03/2007
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα