Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

Επιστροφή ποσού "16,58" ευρώ στην κ.Κορδαλή Αναστασία

Αρ. Απόφασης: 93 / Δημοτικό Συμβούλιο 01/03/2007

Επιστροφή ποσού "1245,47" ευρώ στον κ.Κατσένιο Ιωάννη

Αρ. Απόφασης: 91 / Δημοτικό Συμβούλιο 01/03/2007

Απαλλαγή προσαυξήσεων του Διαμαντόπουλου Ιωάννη

Αρ. Απόφασης: 90 / Δημοτικό Συμβούλιο 01/03/2007

Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Αρ. Απόφασης: 89 / Δημοτικό Συμβούλιο 01/03/2007

Αποδέσμευση ποσού 150.000 ευρώ

Αρ. Απόφασης: 87 / Δημοτικό Συμβούλιο 01/03/2007

¶παλλοτρίωση τμήματος στο Ο.Τ. 334

Αρ. Απόφασης: 85 / Δημοτικό Συμβούλιο 22/01/2007

'Α. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικον.έτους 2007

Αρ. Απόφασης: 84 / Δημοτικό Συμβούλιο 22/01/2007

ΤρΟποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.344

Αρ. Απόφασης: 83 / Δημοτικό Συμβούλιο 22/01/2007

Απαλλοτρίωση τμήματος του Ο.Τ. 345

Αρ. Απόφασης: 82 / Δημοτικό Συμβούλιο 22/01/2007

Απαλλοτρίωση τμήματος του Ο.Τ. 346

Αρ. Απόφασης: 81 / Δημοτικό Συμβούλιο 22/01/2007

Έγκριση προϋπολογισμού οικον.έτους 2007 του Ν.Π " ΚΕ.Φ.Ο "

Αρ. Απόφασης: 79 / Δημοτικό Συμβούλιο 22/01/2007

Ορισμός μελών "Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας "

Αρ. Απόφασης: 69 / Δημοτικό Συμβούλιο 22/01/2007

Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου στο Δ.Σ. Του ΣΠΑΥ

Αρ. Απόφασης: 68 / Δημοτικό Συμβούλιο 22/01/2007
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα