Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

'Α Τροποποίηση Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2007

Αρ. Απόφασης: 61 / Δημοτικό Συμβούλιο 22/01/2007

Συμπλήρωση της υπ'αρ.1/07 απόφασης Δ.Σ.

Αρ. Απόφασης: 59 / Δημοτικό Συμβούλιο 22/01/2007

Παροχή εγγύησης του Δήμου Βύρωνα για δανειοδότηση της ΔΕΑΔΒ

Αρ. Απόφασης: 58 / Δημοτικό Συμβούλιο 22/01/2007

Κατ'αρχήν απαλλοτρίωση κτισμάτων στο Ο.Τ. 370

Αρ. Απόφασης: 57 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Ψήφισμα για την αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συντάγματος

Αρ. Απόφασης: 56 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Τροποποίηση της υπ'αρ.318/06 απόφασης Δ.Σ.

Αρ. Απόφασης: 55 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Επιχορήγηση Ν.Π." ΚΕΦΟ"

Αρ. Απόφασης: 54 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Επιχορήγηση Ν.Π "Δημοτικό Γυμναστήριο Βύρωνα"

Αρ. Απόφασης: 53 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Επιχορήγηση Ν.Π. ' Αθλητικός Οργανισμός Δ.Βύρωνα "

Αρ. Απόφασης: 52 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Επιχορήγηση Ν.Π "Δημοτική Φιλαρμονική Βύρωνα "

Αρ. Απόφασης: 50 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Επιχόρηγηση του Ν.Π ' ΚΑΠΗ "Δ.Βύρωνα

Αρ. Απόφασης: 48 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Επιχορήγηση Ν.Π. " Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δ.Βύρωνα "

Αρ. Απόφασης: 47 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Επιχορήγηση Ν.Π ." Δημοτική Βιβλιοθήκη Βύρωνα "

Αρ. Απόφασης: 46 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Επιχορήγηση Ν.Π . "Πνευματικό Κέντρο Δ.Βύρωνα "

Αρ. Απόφασης: 45 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Ορισμός πίνακα έργων που θα πληρωθουν από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2007

Αρ. Απόφασης: 44 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου

Αρ. Απόφασης: 42 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

'Ορισμός μελών Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων έτους 2007

Αρ. Απόφασης: 40 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

'Ορισμός μελών Επιτροπής Μετονομασιών

Αρ. Απόφασης: 37 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα