Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

Ορισμός μελών Ν.Π "Αθλητικός Οργανισμός Δ.Βύρωνα "

Αρ. Απόφασης: 21 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Ορισμός μελών Ν.Π "Δημοτική Φιλαρμονική Βύρωνα "

Αρ. Απόφασης: 19 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Ορισμός μελών Ν.Π. ΚΑΠΗ Δ.Βύρωνα

Αρ. Απόφασης: 17 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/1/2007

Ορισμός μελών Ν.Π . 'Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δ.Βύρωνα "

Αρ. Απόφασης: 16 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Ορισμός μελών Ν.Π , ''Δημοτική Βιβλιοθήκη Βύρωνα "

Αρ. Απόφασης: 15 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Ορισμός μελών Ν.Π. Πνευματικό Κέντρο Δ.Βύρωνα "

Αρ. Απόφασης: 14 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Ορισμός μελών Δ.Σ της Δ.Ε.Α.Δ.Β

Αρ. Απόφασης: 13 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π. 'Κ.Α.Π.Η Δ. Βύρωνα "

Αρ. Απόφασης: 06 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Επιστροφή ποσού "108,62" ευρώ στον κ.Δεκάζο Ιωάννη

Αρ. Απόφασης: 02 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Επιστροφή ποσού 3000,04 ευρώ στην κα Μαρία Χούμπαυλη

Αρ. Απόφασης: 92 / Δημοτικό Συμβούλιο 01/01/2007
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας