Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π. 'Κ.Α.Π.Η Δ. Βύρωνα "

Αρ. Απόφασης: 06 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Επιστροφή ποσού "108,62" ευρώ στον κ.Δεκάζο Ιωάννη

Αρ. Απόφασης: 02 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Επιστροφή ποσού 3000,04 ευρώ στην κα Μαρία Χούμπαυλη

Αρ. Απόφασης: 92 / Δημοτικό Συμβούλιο 01/01/2007
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας