Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

Ορθή επανάληψη της υπ'αρ.31/07 απόφασης Δ.Σ

Αρ. Απόφασης: 110 / Δημοτικό Συμβούλιο 01/03/2007

Ψήφιση Κανονισμού Καθαριότητας

Αρ. Απόφασης: 108 / Δημοτικό Συμβούλιο 01/03/2007

'Αρση συντελεσθείσης ρυμ.απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 455

Αρ. Απόφασης: 107 / Δημοτικό Συμβούλιο 01/03/2007

Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στον ΕΣΔΚΝΑ

Αρ. Απόφασης: 106 / Δημοτικό Συμβούλιο 01/03/2007

Επιλογή εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της ΤΕΔΚΑ

Αρ. Απόφασης: 105 / Δημοτικό Συμβούλιο 01/03/2007

Μείωση δημοτικών τελών για τον Βλαχάκη Γεώργιο

Αρ. Απόφασης: 103 / Δημοτικό Συμβούλιο 01/03/2007

Επιστροφή ποσού "16,58" ευρώ στην κ.Κορδαλή Αναστασία

Αρ. Απόφασης: 93 / Δημοτικό Συμβούλιο 01/03/2007

Επιστροφή ποσού "1245,47" ευρώ στον κ.Κατσένιο Ιωάννη

Αρ. Απόφασης: 91 / Δημοτικό Συμβούλιο 01/03/2007

Απαλλαγή προσαυξήσεων του Διαμαντόπουλου Ιωάννη

Αρ. Απόφασης: 90 / Δημοτικό Συμβούλιο 01/03/2007

Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Αρ. Απόφασης: 89 / Δημοτικό Συμβούλιο 01/03/2007

Αποδέσμευση ποσού 150.000 ευρώ

Αρ. Απόφασης: 87 / Δημοτικό Συμβούλιο 01/03/2007

¶παλλοτρίωση τμήματος στο Ο.Τ. 334

Αρ. Απόφασης: 85 / Δημοτικό Συμβούλιο 22/01/2007