Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

Απαλλαγή δυνητικού τέλους και δημοτικών μελών του Μιχαήλ Τσώλη

Αρ. Απόφασης: 256 / Δημοτικό Συμβούλιο 19/07/2007

Παράταση διάρκειας εκμίσθωσης ακινήτου επί της Λεωφ.Καρέα 98

Αρ. Απόφασης: 254 / Δημοτικό Συμβούλιο 19/07/2007

Ψήφισμα του Δ.Σ για τον πρόσφατο εμπρησμό στον Υμμητό

Αρ. Απόφασης: 252 / Δημοτικό Συμβούλιο 19/07/2007

1ης Ειδικής Συνεδρίασης (Δημαιρέσιες)Δημοτικού Συμβούλιου

Αρ. Απόφασης: 01 / Δημοτικό Συμβούλιο 01/07/2007

Δ' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2007

Αρ. Απόφασης: 249 / Δημοτικό Συμβούλιο 12/06/2007
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας