Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

'Ορισμός μελών Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων έτους 2007

Αρ. Απόφασης: 40 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

'Ορισμός μελών Επιτροπής Μετονομασιών

Αρ. Απόφασης: 37 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Ορισμός μελών Επιτροπής παραλαβής έργων έτους 2007

Αρ. Απόφασης: 33 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Ορισμός μελών Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών έτους 2007

Αρ. Απόφασης: 32 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Ορισμός μελών των Δ.Σ. των Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών Δ.Βύρωνα

Αρ. Απόφασης: 31 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Ορισμός μελών Επιτροπής κοπής δένδρων

Αρ. Απόφασης: 30 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Ορισμός μελών Επιτροπής Νέων Τεχνολογιών

Αρ. Απόφασης: 27 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Ορισμός μελών Επιτροπής Υγείας

Αρ. Απόφασης: 26 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Ορισμός μελών Συμβουλίου Πρόληψης Εγκληματικότητας

Αρ. Απόφασης: 25 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Ορισμός μελών Επιτροπής Κτηματολογίου

Αρ. Απόφασης: 24 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Ορισμός μελών Ν.Π "Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας Δ.Βύρωνα '

Αρ. Απόφασης: 23 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/1/2007

Ορισμός μελών Ν.Π. 'Δημοτικό Γυμναστήριο Βύρωνα "

Αρ. Απόφασης: 22 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Ορισμός μελών Ν.Π "Αθλητικός Οργανισμός Δ.Βύρωνα "

Αρ. Απόφασης: 21 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Ορισμός μελών Ν.Π "Δημοτική Φιλαρμονική Βύρωνα "

Αρ. Απόφασης: 19 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Ορισμός μελών Ν.Π. ΚΑΠΗ Δ.Βύρωνα

Αρ. Απόφασης: 17 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/1/2007

Ορισμός μελών Ν.Π . 'Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δ.Βύρωνα "

Αρ. Απόφασης: 16 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Ορισμός μελών Ν.Π , ''Δημοτική Βιβλιοθήκη Βύρωνα "

Αρ. Απόφασης: 15 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Ορισμός μελών Ν.Π. Πνευματικό Κέντρο Δ.Βύρωνα "

Αρ. Απόφασης: 14 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Ορισμός μελών Δ.Σ της Δ.Ε.Α.Δ.Β

Αρ. Απόφασης: 13 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007