Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

Ψήφισμα καταδίκης του πολέμου στην Ουκρανία

Αρ. Απόφασης: 25/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο 02/03/2022

ΟΡΘΗ επανάληψη της υπ’ αριθ. 6/2022 απόφασης Δημοτικού συμβουλίου

Αρ. Απόφασης: 9/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο 09/02/2022

ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

Αρ. Απόφασης: 06/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο 19/01/2022
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας