Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

Oρισμός εκπροσώπων του Δήμου Βύρωνα στα Σχολικά Συμβούλια

Αρ. Απόφασης: 07/2024 / Δημοτικό Συμβούλιο 24/01/2024

Έγκριση νέου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. Απόφασης: 03/2024 / Δημοτικό Συμβούλιο 24/01/2024

Εκλογή μελών δημοτικής επιτροπής

Αρ. Απόφασης: 02-2024 / Δημοτικό Συμβούλιο 02/01/2024

«Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού συμβουλίου»

Αρ. Απόφασης: 01-2024 / Δημοτικό Συμβούλιο 02/01/2024

Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2024

Αρ. Απόφασης: 180/2023 / Δημοτικό Συμβούλιο 19/12/2023

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έργων Δήμου Βύρωνα έτους 2024

Αρ. Απόφασης: 179/2023 / Δημοτικό Συμβούλιο 19/12/2023

Καθορισμός των Τελών Διαφήμισης έτους 2024

Αρ. Απόφασης: 178/2023 / Δημοτικό Συμβούλιο 19/12/2023