Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

Ψ\'ηφιση προυπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2021

Αρ. Απόφασης: 166/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο 17/12/2020

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έργων Δήμου Βύρωνα έτους 2021

Αρ. Απόφασης: 159/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο 17/12/2020

Καθορισμός των Τελών Διαφήμισης έτους 2021

Αρ. Απόφασης: 158/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο 17/12/2020

Καθορισμός Τελών Χρήσης και Κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων έτους 2021

Αρ. Απόφασης: 155/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο 17/12/2020

Λειτουργία του Γραφείου Δημάρχου, σε 24ωρη βάση

Αρ. Απόφασης: 152/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο 07/12/2020

«Γνωμοδότηση επί του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βύρωνα έτους 2021»

Αρ. Απόφασης: 02/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο 25/11/2020

Συζήτηση επί των θεμάτων παιδείας της Πόλης μας

Αρ. Απόφασης: 150/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο 23/11/2020

Λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου Βύρωνα σε 12ωρη και 24ωρη βάση

Αρ. Απόφασης: 146/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/11/2020
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα