Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

Κατανομή ΣΑΤΑ Πυροπροστασίας 2023

Αρ. Απόφασης: 59/2023 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/05/2023

Ψήφισμα για την ιδιωτικοποίηση του νερού

Αρ. Απόφασης: 53/2023 / Δημοτικό Συμβούλιο 22/03/2023

Ονοματοδοσία Άλσους περιοχής Ανάληψης

Αρ. Απόφασης: 34/2023 / Δημοτικό Συμβούλιο 22/03/2023