Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

Εγγραφές βρεφών και νηπίων

Αρ. Απόφασης: 98/2021 / Δημοτικό Συμβούλιο 08/11/2021

Oρισμός εκπροσώπων του Δήμου Βύρωνα στα Σχολικά Συμβούλια

Αρ. Απόφασης: 94/2021 / Δημοτικό Συμβούλιο 08/11/2021

Ψήφισμα της «ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΒΥΡΩΝΑ» για την εκπαίδευση

Αρ. Απόφασης: 88/2021 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/10/2021

Ψήφισμα για τον καθολικό εμβολιασμό και την αναστολή εργασίας

Αρ. Απόφασης: 86/2021 / Δημοτικό Συμβούλιο 20/09/2021

Συμφωνία φιλίας των Δήμων NOTTINGHAM και ΒΥΡΩΝΑ

Αρ. Απόφασης: 78/2021 / Δημοτικό Συμβούλιο 20/09/2021

Πρόταση ψηφίσματος για μήνυμα αλληλεγγύης στον Κυπριακό Λαό

Αρ. Απόφασης: 71/2021 / Δημοτικό Συμβούλιο 14/07/2021
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας