Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

Κατανομή ΣΑΤΑ Πυροπροστασίας έτους 2022

Αρ. Απόφασης: 43/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο 09/05/2022

Ψήφισμα καταδίκης του πολέμου στην Ουκρανία

Αρ. Απόφασης: 25/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο 02/03/2022
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας