Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

ΟΡΘΗ επανάληψη της υπ’ αριθ. 6/2022 απόφασης Δημοτικού συμβουλίου

Αρ. Απόφασης: 9/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο 09/02/2022

ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

Αρ. Απόφασης: 06/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο 19/01/2022

Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αρ. Απόφασης: 03/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο 09/01/2022

Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής

Αρ. Απόφασης: 02/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο 09/01/2022

«Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού συμβουλίου»

Αρ. Απόφασης: 01/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο 09/01/2022
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας