Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

«Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Αυγούστου έτους 2020»

Αρ. Απόφασης: 224/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο 14/09/2020
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα