Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

Ψήφιση του Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2020

Αρ. Απόφασης: 316 / Δημοτικό Συμβούλιο 18/12/2019
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα