Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

Ψήφιση του Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Βύρωνα

Αρ. Απόφασης: 122/2021 / Δημοτικό Συμβούλιο 15/12/2021

Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2022

Αρ. Απόφασης: 121/2021 / Δημοτικό Συμβούλιο 15/12/2021

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έργων Δήμου Βύρωνα έτους 2022

Αρ. Απόφασης: 117/2021 / Δημοτικό Συμβούλιο 15/12/2021

Καθορισμός των Τελών Διαφήμισης έτους 2022

Αρ. Απόφασης: 116/2021 / Δημοτικό Συμβούλιο 15/12/2021

Προαγωγή των 10ου και 11ου Νηπιαγωγείων Βύρωνα από 1/θέσια σε 2/θέσια

Αρ. Απόφασης: 110/2021 / Δημοτικό Συμβούλιο 30/11/2021

Αντικατάσταση του Προέδρου στην Επιτροπή Ισότητας Δήμου Βύρωνα

Αρ. Απόφασης: 109/2021 / Δημοτικό Συμβούλιο 15/11/2021
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας