Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

Συζήτηση επί των θεμάτων παιδείας της Πόλης μας

Αρ. Απόφασης: 150/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο 23/11/2020

Λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου Βύρωνα σε 12ωρη και 24ωρη βάση

Αρ. Απόφασης: 146/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/11/2020

Πρόταση Ψηφίσματος Δημοτικών Συμβούλων Βύρωνα

Αρ. Απόφασης: 125/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο 05/10/2020

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

Αρ. Απόφασης: 124/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο 05/10/2020
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα