Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

Βράβευση Εθελοντικών Ομάδων και Συλλογικοτήτων της Πόλης μας

Αρ. Απόφασης: 90/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο 31/10/2022

Συζήτηση για την Ποιότητα Ζωής στην Πόλη του Βύρωνα

Αρ. Απόφασης: 80/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο 28/09/2022

«Αλλαγή χρήσης ενός τμήματος του 1ου Παιδικού Σταθμού Δήμου Βύρωνα»

Αρ. Απόφασης: 74/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο 14/09/2022