Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση Ιδρυτικής Πράξης Μουσείου Ιστορίας του Δήμου Βύρωνα

Αρ. Απόφασης: 10/2021 / Δημοτικό Συμβούλιο 10/02/2021

Ψ\'ηφιση προυπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2021

Αρ. Απόφασης: 166/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο 17/12/2020

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έργων Δήμου Βύρωνα έτους 2021

Αρ. Απόφασης: 159/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο 17/12/2020

Καθορισμός των Τελών Διαφήμισης έτους 2021

Αρ. Απόφασης: 158/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο 17/12/2020

Καθορισμός Τελών Χρήσης και Κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων έτους 2021

Αρ. Απόφασης: 155/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο 17/12/2020
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας