Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση συνεργασίας με το Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε

Αρ. Απόφασης: 259 / Δημοτικό Συμβούλιο 15/11/2019

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Αρ. Απόφασης: 255 / Δημοτικό Συμβούλιο 15/11/2019

Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αρ. Απόφασης: 247 / Δημοτικό Συμβούλιο 15/11/2019