Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

Κατανομή ΣΑΤΑ Πυροπροστασίας έτους 2020 στο Δήμο Βύρωνα

Αρ. Απόφασης: 51 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/05/2020

«Αναστολή πληρωμών»

Αρ. Απόφασης: 53/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο 16/03/2020

«1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020»

Αρ. Απόφασης: 52/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο 16/03/2020
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα