Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση Κώδικα Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών

Αρ. Απόφασης: 73/2023 / Δημοτικό Συμβούλιο 24/05/2023

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Αρ. Απόφασης: 72/2023 / Δημοτικό Συμβούλιο 24/05/2023

Κατανομή ΣΑΤΑ Πυροπροστασίας 2023

Αρ. Απόφασης: 59/2023 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/05/2023

Ψήφισμα για την ιδιωτικοποίηση του νερού

Αρ. Απόφασης: 53/2023 / Δημοτικό Συμβούλιο 22/03/2023