Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

Λειτουργία του Γραφείου Δημάρχου, σε 24ωρη βάση

Αρ. Απόφασης: 152/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο 07/12/2020

«Γνωμοδότηση επί του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βύρωνα έτους 2021»

Αρ. Απόφασης: 02/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο 25/11/2020

Συζήτηση επί των θεμάτων παιδείας της Πόλης μας

Αρ. Απόφασης: 150/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο 23/11/2020

Λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου Βύρωνα σε 12ωρη και 24ωρη βάση

Αρ. Απόφασης: 146/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/11/2020
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας