Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

Ψήφιση του Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2020

Αρ. Απόφασης: 316 / Δημοτικό Συμβούλιο 18/12/2019

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έργων Δήμου Βύρωνα έτους 2020

Αρ. Απόφασης: 312 / Δημοτικό Συμβούλιο 18/12/2019
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα