Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

Πρόταση Ψηφίσματος Δημοτικών Συμβούλων Βύρωνα

Αρ. Απόφασης: 125/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο 05/10/2020

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

Αρ. Απόφασης: 124/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο 05/10/2020

«Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Αυγούστου έτους 2020»

Αρ. Απόφασης: 224/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο 14/09/2020
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας