Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

Παραχώρηση του υπ’ αριθ. 13/76 Τάφου τριετούς ταφής στη Λέσι Σοφίς

Αρ. Απόφασης: 09/2023 / Δημοτικό Συμβούλιο 13/02/2023

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

Αρ. Απόφασης: 01/2023 / Δημοτικό Συμβούλιο 19/01/2023

Παραχώρηση του υπ’ αριθ. 6/12 Τάφου τριετούς ταφής στον κ. Troshku Agim

Αρ. Απόφασης: 118/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο 19/12/2022

Εκμίσθωση περιπτέρου στην οδό Ευαγγελικής Σχολής 1

Αρ. Απόφασης: 115/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο 19/12/2022