Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έργων Δήμου Βύρωνα έτους 2020

Αρ. Απόφασης: 312 / Δημοτικό Συμβούλιο 18/12/2019

Καθορισμός Τελών Διαφήμισης έτους 2020 (απόφαση Ο.Ε. αριθμ. 193/2019)

Αρ. Απόφασης: 285 / Δημοτικό Συμβούλιο 09/12/2019
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα