Αποφάσεις: Οικονομική Επιτροπή

«Έξοδα μετακίνησης στο συνέδριο της ΚΕΔΕ

Αρ. Απόφασης: 324/2022 / Οικονομική Επιτροπή 16/11/2022

Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας»

Αρ. Απόφασης: 319/2022 / Οικονομική Επιτροπή 02/11/2022

Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2022

Αρ. Απόφασης: 316/2022 / Οικονομική Επιτροπή 27/10/2022

7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

Αρ. Απόφασης: 304/2022 / Οικονομική Επιτροπή 27/10/2022
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας