Αποφάσεις: Οικονομική Επιτροπή

« Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Μαρτίου έτους 2021 »

Αρ. Απόφασης: 122/21 / Οικονομική Επιτροπή 19/04/2021

« Ορισμός Επιτροπής παραλαβής προμήθειας »

Αρ. Απόφασης: 113/21 / Οικονομική Επιτροπή 19/04/2021
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα