Αποφάσεις: Οικονομική Επιτροπή

Απόδοση παγίας προκαταβολής έτους 2023 και απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου

Αρ. Απόφασης: 331/2023 / Οικονομική Επιτροπή 29/12/2023

Έγκριση Τιμολογίων Παγίας Προκαταβολής 2023 - ΜΕΡΟΣ Δ΄

Αρ. Απόφασης: 319/2023 / Οικονομική Επιτροπή 13/12/2023

6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2023

Αρ. Απόφασης: 301/2023 / Οικονομική Επιτροπή 05/12/2023