Αποφάσεις: Οικονομική Επιτροπή

«Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Αυγούστου έτους 2020»

Αρ. Απόφασης: 224/2020 / Οικονομική Επιτροπή 14/09/2020

Εξουσιοδοτήσεις Δικηγόρων / Άσκηση ή μη / παραιτήσεις από ένδικα μέσα.

Αρ. Απόφασης: 221/2020 / Οικονομική Επιτροπή 14/09/2020

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης

Αρ. Απόφασης: 217/2020 / Οικονομική Επιτροπή 14/09/2020

«5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Βύρωνα»

Αρ. Απόφασης: 208/2020 / Οικονομική Επιτροπή 31/08/2020

«Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Κέντρο Χορού ΝΤΑΝΚΑΝ»

Αρ. Απόφασης: 205/2020 / Οικονομική Επιτροπή 31/08/2020
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα