Αποφάσεις: Οικονομική Επιτροπή

Επιχορήγηση προς Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Χορού Ντάνκαν

Αρ. Απόφασης: 390/2021 / Οικονομική Επιτροπή 22/12/2021

Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Νοεμβρίου έτους 2021

Αρ. Απόφασης: 388/2021 / Οικονομική Επιτροπή 22/12/2021

6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021

Αρ. Απόφασης: 381/2021 / Οικονομική Επιτροπή 13/12/2021

Έγκριση τιμολογίων πάγιας προκαταβολής 2021 ΜΕΡΟΣ Δ΄

Αρ. Απόφασης: 380/2021 / Οικονομική Επιτροπή 13/12/2021
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας