Αποφάσεις: Οικονομική Επιτροπή

« Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Αυγούστου 2021 »

Αρ. Απόφασης: 288/21 / Οικονομική Επιτροπή 28/09/2021

« 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. »

Αρ. Απόφασης: 277/21 / Οικονομική Επιτροπή 17/09/2021

« Νομική υποστήριξη των υπαλλήλων του Δήμου Βύρωνα Ε Π , Τ Π και Μ Π »

Αρ. Απόφασης: 270/21 / Οικονομική Επιτροπή 14/09/2021

« Καταβολή αποζημίωσης από απαλλοτρίωση σε δικαιούχους »

Αρ. Απόφασης: 269/21 / Οικονομική Επιτροπή 14/09/2021

« Λήψη απ όφασης περ ί εξουσιοδ ότησης Δ ικηγ όρου »

Αρ. Απόφασης: 268/21 / Οικονομική Επιτροπή 14/09/2021

« Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Ιουλίου έτους 2021 »

Αρ. Απόφασης: 266/21 / Οικονομική Επιτροπή 14/09/2021
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα