Αποφάσεις: Οικονομική Επιτροπή

«Αποδοχή ενδίκου βοηθήματος

Αρ. Απόφασης: 289/2022 / Οικονομική Επιτροπή 11/10/2022

«Λήψη απόφασης περί εξουσιοδότησης Δικηγόρου

Αρ. Απόφασης: 288/2022 / Οικονομική Επιτροπή 06/10/2022

Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Αυγούστου έτους 2022

Αρ. Απόφασης: 275/2022 / Οικονομική Επιτροπή 06/10/2022

«Εξωδικαστικοί συμβιβασμοί»

Αρ. Απόφασης: 269/2022 / Οικονομική Επιτροπή 21/09/2022

Εξουσιοδότηση δικηγόρων

Αρ. Απόφασης: 268/2022 / Οικονομική Επιτροπή 21/09/2022

«Εξουσιοδότηση δικηγόρων»

Αρ. Απόφασης: 267/2022 / Οικονομική Επιτροπή 21/09/2022
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας