Αποφάσεις: Οικονομική Επιτροπή

Ψήφιση σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2022

Αρ. Απόφασης: 369/2021 / Οικονομική Επιτροπή 06/12/2021

Έγκριση απόδοσης Χ.Ε.Π./Υπόλογος υπάλληλος X.Π. για ποσό 2.000,00

Αρ. Απόφασης: 362/2021 / Οικονομική Επιτροπή 30/11/2021

Έγκριση απόδοσης Χ.Ε.Π./Υπόλογος υπάλληλος Ε.Π. για ποσό 5.300,20

Αρ. Απόφασης: 361/2021 / Οικονομική Επιτροπή 30/11/2021

Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Οκτωβρίου έτους 2021

Αρ. Απόφασης: 350/2021 / Οικονομική Επιτροπή 22/11/2021

Εξουσιοδότηση Δικηγόρου Δικαστικός συμβιβασμός/Αποδοχή αγωγής

Αρ. Απόφασης: 340/2021 / Οικονομική Επιτροπή 17/11/2021
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας