Αποφάσεις: Οικονομική Επιτροπή

« Εξωδικαστικός συμβιβασμός Δικαστικός συμβιβασμός/αποδοχή αγωγής»

Αρ. Απόφασης: 359/20 / Οικονομική Επιτροπή 18/12/2020

« Εξωδικαστικός συμβιβασμός Δικαστικός συμβιβασμός/αποδοχή αγωγής»

Αρ. Απόφασης: 358/20 / Οικονομική Επιτροπή 18/12/2020

« Άσκηση ή μη Διοικητικής προσφυγής προστίμου ΙΚΑ»

Αρ. Απόφασης: 357/20 / Οικονομική Επιτροπή 18/12/2020

« Έγκριση τιμολογίων πάγιας προκαταβολής »

Αρ. Απόφασης: 339/20 / Οικονομική Επιτροπή 11/12/2020

« Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Νοεμβρίου έτους 2020»

Αρ. Απόφασης: 333/20 / Οικονομική Επιτροπή 11/12/2020

Εξουσιοδοτήσεις Δικηγόρων / Άσκηση ή μη / παραιτήσεις από ένδικα μέσα

Αρ. Απόφασης: 329/20 / Οικονομική Επιτροπή 04/12/2020

Εξουσιοδοτήσεις Δικηγόρων / Άσκηση ή μη / παραιτήσεις από ένδικα μέσα

Αρ. Απόφασης: 328/20 / Οικονομική Επιτροπή 04/12/2020
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα