Αποφάσεις: Οικονομική Επιτροπή

« 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020»

Αρ. Απόφασης: 321/20 / Οικονομική Επιτροπή 04/12/2020

« Παράταση της ισχύουσας σύμβασης προμήθειας βενζίνης αμόλυβδης »

Αρ. Απόφασης: 310/20 / Οικονομική Επιτροπή 27/11/2020

« Ψήφιση σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα έτους 20 21 »

Αρ. Απόφασης: 306/20 / Οικονομική Επιτροπή 27/11/2020

« Έγκριση επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Χορού Ντάνκαν»

Αρ. Απόφασης: 305/20 / Οικονομική Επιτροπή 23/11/2020

« Υπ οβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Οκτωβρίου έτους 2020 »

Αρ. Απόφασης: 301/20 / Οικονομική Επιτροπή 23/11/2020
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα