Αποφάσεις: Οικονομική Επιτροπή

« 6 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2020»

Αρ. Απόφασης: 283/20 / Οικονομική Επιτροπή 09/11/2020

« Άσκηση ή μη Διοικητικής προσφυγής προστίμου ΙΚΑ »

Αρ. Απόφασης: 282/20 / Οικονομική Επιτροπή 30/10/2020

« Τροποποίηση σύμβασης για την μεταφορά ΑΕΚΚ με την ΣΕΔΠΕΚΑΤ »

Αρ. Απόφασης: 281/20 / Οικονομική Επιτροπή 30/10/2020
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα