Αποφάσεις: Οικονομική Επιτροπή

Εξουσιοδοτήσεις Δικηγόρων / Άσκηση ή μη / παραιτήσεις από ένδικα μέσα

Αρ. Απόφασης: 255/20 / Οικονομική Επιτροπή 13/10/2020

Εξουσιοδοτήσεις Δικηγόρων / Άσκηση ή μη / παραιτήσεις από ένδικα μέσα

Αρ. Απόφασης: 254/20 / Οικονομική Επιτροπή 13/10/2020

Εξουσιοδοτήσεις Δικηγόρων / Άσκηση ή μη / παραιτήσεις από ένδικα μέσα

Αρ. Απόφασης: 253/20 / Οικονομική Επιτροπή 13/10/2020

«Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2020»

Αρ. Απόφασης: 246/20 / Οικονομική Επιτροπή 13/10/2020

«Ανάθεση διενέργειας ιατρικής εξέτασης για τον SARS – COV2»

Αρ. Απόφασης: 244/20 / Οικονομική Επιτροπή 02/10/2020
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα