Αποφάσεις: Οικονομική Επιτροπή

<Έγκριση δαπανών Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.)

Αρ. Απόφασης: 216 / Οικονομική Επιτροπή 13/07/2011
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα