Αποφάσεις: Οικονομική Επιτροπή

Ορισμός Διατάκτη έκδοσης ανάληψης υποχρέωσης

Αρ. Απόφασης: 15 / Οικονομική Επιτροπή 16/02/2011

Σύσταση παγίας προκαταβολής και ορισμός Διαχειριστή αυτής

Αρ. Απόφασης: 07 / Οικονομική Επιτροπή 28/01/2011

Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής

Αρ. Απόφασης: 01 / Οικονομική Επιτροπή 28/01/2011
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας