Αποφάσεις: Οικονομική Επιτροπή

«Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας Ντάνκαν»

Αρ. Απόφασης: 266/2022 / Οικονομική Επιτροπή 21/09/2022

«Έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π./Υπόλογος υπάλληλος E.Π. για ποσό 5.000,20 ευρώ»

Αρ. Απόφασης: 263/2022 / Οικονομική Επιτροπή 21/09/2022

6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022

Αρ. Απόφασης: 245/2022 / Οικονομική Επιτροπή 06/09/2022

Έγκριση Τιμολογίων Παγίας Προκαταβολής έτους 2022 - ΜΕΡΟΣ Β΄

Αρ. Απόφασης: 241/2022 / Οικονομική Επιτροπή 09/08/2022
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας