Αποφάσεις: Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2021 Στον

Αρ. Απόφασης: 324/2021 / Οικονομική Επιτροπή 09/11/2021

Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Χορού Ντάνκαν

Αρ. Απόφασης: 317/2021 / Οικονομική Επιτροπή 26/10/2021
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας