Αποφάσεις: Οικονομική Επιτροπή

«Επιστροφή ποσού 2.442,25 ευρώ στον λογαριασμό του Κέντρου Κοινότητας»

Αρ. Απόφασης: 188/21 / Οικονομική Επιτροπή 18/06/2021

« Υποβολή λογαριασμού εσόδων εξόδων μηνός Μαϊου 2021 »

Αρ. Απόφασης: 185/21 / Οικονομική Επιτροπή 09/06/2021

« 3η Αναμόρφωση προϋπο λογισμού οικονομικού έτους 2021 »

Αρ. Απόφασης: 177/21 / Οικονομική Επιτροπή 03/06/2021

Έγκριση εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης σπουδάστριας ΤΕΙ Τ. Τ. Λ.

Αρ. Απόφασης: 167/21 / Οικονομική Επιτροπή 27/05/2021

« Επιχορήγηση προ ς Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Χορού Ντάνκαν »

Αρ. Απόφασης: 165/21 / Οικονομική Επιτροπή 27/05/2021
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα