Αποφάσεις: Οικονομική Επιτροπή

6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022

Αρ. Απόφασης: 245/2022 / Οικονομική Επιτροπή 06/09/2022

Έγκριση Τιμολογίων Παγίας Προκαταβολής έτους 2022 - ΜΕΡΟΣ Β΄

Αρ. Απόφασης: 241/2022 / Οικονομική Επιτροπή 09/08/2022
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας