Αποφάσεις: Οικονομική Επιτροπή

Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2021

Αρ. Απόφασης: 306/2021 / Οικονομική Επιτροπή 19/10/2021

Έγκριση τιμολογίων πάγιας προκαταβολής 2021 ΜΕΡΟΣ Γ’

Αρ. Απόφασης: 296/2021 / Οικονομική Επιτροπή 08/10/2021

« Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Αυγούστου 2021 »

Αρ. Απόφασης: 288/21 / Οικονομική Επιτροπή 28/09/2021
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας