Αποφάσεις: Οικονομική Επιτροπή

« Εξωδικαστικός συμβιβασμός Δικαστικός συμβιβασμός/αποδοχή αγωγής»

Αρ. Απόφασης: 359/20 / Οικονομική Επιτροπή 18/12/2020

« Εξωδικαστικός συμβιβασμός Δικαστικός συμβιβασμός/αποδοχή αγωγής»

Αρ. Απόφασης: 358/20 / Οικονομική Επιτροπή 18/12/2020

« Άσκηση ή μη Διοικητικής προσφυγής προστίμου ΙΚΑ»

Αρ. Απόφασης: 357/20 / Οικονομική Επιτροπή 18/12/2020
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα