Αποφάσεις: Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση απόδοσης Χ.Ε.Π./Υπόλογος υπάλληλος Α.Σ. για ποσό 100,00€

Αρ. Απόφασης: 198/2022 / Οικονομική Επιτροπή 06/07/2022

Έγκριση απόδοσης Χ.Ε.Π./Υπόλογος υπάλληλος Ε.Π.. για ποσό 5.000,20€»

Αρ. Απόφασης: 197/2022 / Οικονομική Επιτροπή 06/07/2022

Έγκριση απόδοσης Χ.Ε.Π./Υπόλογος υπάλληλος A.Σ. για ποσό 400,00€

Αρ. Απόφασης: 196/2022 / Οικονομική Επιτροπή 06/07/2022

Περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου

Αρ. Απόφασης: 189/2022 / Οικονομική Επιτροπή 23/06/2022

«Έγκρισης απόδοσης Χ.Ε.Π./Υπόλογος υπάλληλος B.M. για ποσό 2.000,00€

Αρ. Απόφασης: 188/2022 / Οικονομική Επιτροπή 23/06/2022

Έγκρισης απόδοσης Χ.Ε.Π./Υπόλογος υπάλληλος Π.Χ. για ποσό 500,20€»

Αρ. Απόφασης: 187/2022 / Οικονομική Επιτροπή 23/06/2022

«Έγκρισης έκδοσης Χ.Ε.Π./Υπόλογος υπάλληλος Σ.Μ. για ποσό 1.500,00€»

Αρ. Απόφασης: 186/2022 / Οικονομική Επιτροπή 23/06/2022

Έγκρισης έκδοσης Χ.Ε.Π./Υπόλογος υπάλληλος Π.Α. για ποσό 4.500,00€»

Αρ. Απόφασης: 185/2022 / Οικονομική Επιτροπή 23/06/2022

Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Μαΐου έτους 2022

Αρ. Απόφασης: 179/2022 / Οικονομική Επιτροπή 23/06/2022
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας