Αποφάσεις: Οικονομική Επιτροπή

« Έγκριση Πρακτικής Άσκησης Φοιτήτριας »

Αρ. Απόφασης: 244/21 / Οικονομική Επιτροπή 23/07/2021

« Υποβολή λογαριασμού εσόδω ν και εξόδων μηνός Ιουνίου 2021 »

Αρ. Απόφασης: 236/21 / Οικονομική Επιτροπή 15/07/2021
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας