Αποφάσεις: Οικονομική Επιτροπή

« Έγκριση τιμολογίων πάγιας προκαταβολής »

Αρ. Απόφασης: 339/20 / Οικονομική Επιτροπή 11/12/2020

« Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Νοεμβρίου έτους 2020»

Αρ. Απόφασης: 333/20 / Οικονομική Επιτροπή 11/12/2020

Εξουσιοδοτήσεις Δικηγόρων / Άσκηση ή μη / παραιτήσεις από ένδικα μέσα

Αρ. Απόφασης: 329/20 / Οικονομική Επιτροπή 04/12/2020

Εξουσιοδοτήσεις Δικηγόρων / Άσκηση ή μη / παραιτήσεις από ένδικα μέσα

Αρ. Απόφασης: 328/20 / Οικονομική Επιτροπή 04/12/2020

« 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020»

Αρ. Απόφασης: 321/20 / Οικονομική Επιτροπή 04/12/2020
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα