Αποφάσεις: Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση Τιμολογίων Παγίας Προκαταβολής 2022- ΜΕΡΟΣ Α΄

Αρ. Απόφασης: 127/2022 / Οικονομική Επιτροπή 10/05/2022

«Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Μαρτίου έτους 2022

Αρ. Απόφασης: 125/2022 / Οικονομική Επιτροπή 27/04/2022

Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2022

Αρ. Απόφασης: 120/2022 / Οικονομική Επιτροπή 27/04/2022
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας