Αποφάσεις: Οικονομική Επιτροπή

«Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Χορού Ντάνκαν»

Αρ. Απόφασης: 065/21 / Οικονομική Επιτροπή 10/03/2021

« Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Ιανουαρίου έτους 2021 »

Αρ. Απόφασης: 056/21 / Οικονομική Επιτροπή 04/03/2021
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα