Αποφάσεις: Οικονομική Επιτροπή

«Έγκριση απόδοσης Χ.Ε.Π./ Υπόλογος υπάλληλος Ε.Ρ. για ποσό 1.315,50 ευρώ

Αρ. Απόφασης: 110/2022 / Οικονομική Επιτροπή 29/03/2022

Αίτηση αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό

Αρ. Απόφασης: 104/2022 / Οικονομική Επιτροπή 29/03/2022

Εξουσιοδότηση Δικηγόρου

Αρ. Απόφασης: 103/2022 / Οικονομική Επιτροπή 29/03/2022

Εξουσιοδότηση Δικηγόρου

Αρ. Απόφασης: 102/2022 / Οικονομική Επιτροπή 29/03/2022

Εξουσιοδότηση Δικηγόρου

Αρ. Απόφασης: 101/2022 / Οικονομική Επιτροπή 29/03/2022

Εξουσιοδότηση Δικηγόρου

Αρ. Απόφασης: 100/2022 / Οικονομική Επιτροπή 29/03/2022

«Έγκριση άδειας τομής με διακοπή κυκλοφορίας

Αρ. Απόφασης: 096/2022 / Οικονομική Επιτροπή 29/03/2022

«Επιχορήγηση προς Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Χορού Ντάνκαν

Αρ. Απόφασης: 093/2022 / Οικονομική Επιτροπή 29/03/2022

«A’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Κέντρου Ντάνκαν Οικονομικού Έτους 2022

Αρ. Απόφασης: 090/2022 / Οικονομική Επιτροπή 29/03/2022
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας