Αποφάσεις: Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

Αρ. Απόφασης: 043/21 / Οικονομική Επιτροπή 22/02/2021

Υποβολή λογαριασμού εσόδων εξόδων μηνός Δεκεμβρίου 2020.

Αρ. Απόφασης: 021/20 / Οικονομική Επιτροπή 29/01/2021
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα