Αποφάσεις: Οικονομική Επιτροπή

«Έγκριση απόδοσης Χ.Ε.Π./Υπόλογος υπάλληλος Τ.Α για ποσό 601,40 €

Αρ. Απόφασης: 082/2022 / Οικονομική Επιτροπή 22/03/2022

Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Φεβρουαρίου έτους 2022

Αρ. Απόφασης: 080/2022 / Οικονομική Επιτροπή 22/03/2022

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την πληρωμή κοινοχρήστων

Αρ. Απόφασης: 075/2022 / Οικονομική Επιτροπή 08/03/2022

«Έγκριση απόδοσης Χ.Ε.Π./Υπόλογος υπάλληλος Σ.Φ. για ποσό 2.200,00 €»

Αρ. Απόφασης: 074/2022 / Οικονομική Επιτροπή 08/03/2022

«Έγκριση απόδοσης Χ.Ε.Π./Υπόλογος υπάλληλος N.Π. για ποσό 500,00 €

Αρ. Απόφασης: 073/2022 / Οικονομική Επιτροπή 08/03/2022

Εξουσιοδοτήσεις Δικηγόρων/άσκηση ή μη ενδίκων μέσων και βοηθημάτων

Αρ. Απόφασης: 062/2022 / Οικονομική Επιτροπή 25/02/2022

Εξουσιοδοτήσεις Δικηγόρων/άσκηση ή μη ενδίκων μέσων και βοηθημάτων

Αρ. Απόφασης: 060/2022 / Οικονομική Επιτροπή 25/02/2022

Λήψη απόφασης για πρόσληψη δύο υπαλλήλων με δίμηνες συμβάσεις

Αρ. Απόφασης: 056/2022 / Οικονομική Επιτροπή 25/02/2022
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας