Αποφάσεις: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χωροθέτηση θέσεων για άδειες υπαίθριου εμπορίου στο Δήμο Βύρωνα

Αρ. Απόφασης: 01/2021 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 01/02/2021

Προσκύρωση δημοτικής έκτασης κοινόχρηστου χώρου

Αρ. Απόφασης: 45/2020 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 14/12/2020

Εξέταση αιτήματος για διαπλάτυνση πεζοδρομίου στην οδό Σκρά

Αρ. Απόφασης: 32/2020 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 12/10/2020
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα