Αποφάσεις: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συζήτηση επί του σχεδίου Κανονισμού λειτουργίας αθλητικών χώρων

Αρ. Απόφασης: 52 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 06/06/2016

Καθορισμός – Χωροθέτηση κενωθέντων περιπτέρων

Αρ. Απόφασης: 37 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 26/04/2016
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας