Αποφάσεις: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συζήτηση επί του σχεδίου Κανονισμού Περιπτέρων του Δήμου Βύρωνα

Αρ. Απόφασης: 126 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 15/12/2015
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας