Αποφάσεις: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Ανανεώσεις θέσεων στάθμευσης

Αρ. Απόφασης: 59 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 02/06/2015

Λήψη απόφασης περί παραχώρησης ή μη θέσεων στάθμευσης

Αρ. Απόφασης: 58 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 02/06/2015
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα