Αποφάσεις: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εξέταση αιτήματος για διαπλάτυνση πεζοδρομίου στην οδό Σκρά

Αρ. Απόφασης: 32/2020 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 12/10/2020
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα